Märke

Komponenter till fördelningstavlor

Det måste gå att stänga av en växelriktare både på AC- och DC-sidan. I denna kategori hittar du komponenter gruppcentralen, såsom strömbrytare, jordfelsbrytare och effektbrytare med vilka växelriktaren kan kopplas bort från solcellsmodulerna. Lämpliga omkopplare och komponenter minskar riskerna för elektriska eller mekaniska olyckor och säkerställer en säker arbetsmiljö. Vi erbjuder märkena: ABB, Gewiss och Santon.

21 produkter
Skärm
Sortera på