Märke

Skyltning

Uppmärkning av faror på PV-installationer återfinns nedan. Dekalerna måste fästas på PV-installationer, så att det tydligt framgår vilka faror som finns. Härigenom kan installatören eller montören tydligt se om det förekommer farlig spänning. Dekalerna finns i paket med en speciell dekal.

3 produkter
Skärm
Sortera på