Byggnadsintegrerad solel

PV-system kan installeras ovanpå ett tak eller integreras i  taket. I det här fallet placeras inte moduler ovanpå  taket utan  de utgör en integrerad del av  takets täckning. Det här systemet kallas BIPV, bygga integrerade PV-system. Hus ägare väljer BIPV ur estetisk synpunkt. 

Solarclarity erbjuder ett BIPV-märke: GSE Intégration. Det här systemet är snabbt och enkelt att installera tack vare ett begränsat antal delar.. GSEs ramar kan kan installeras i kombination med ledande märken för takfönster, däribland Velux, Fakro och Roto. 

40 produkter
Skärm
Sortera på