Märke

Energihushållning

Att generera solenergi och köra elektriskt är första steget mot en hållbar energianvändning. För oss innebär energihushållning anpassning av ditt energibehov till tillgången. Smarta verktyg för energihushållning hjälper till att ansluta och styra all elektrisk utrustning i ett hushåll för att optimalt utnyttja egenproducerad solenergi vid rätt tidpunkt. Det är det som Bliq gör: plattformen för energihushållning som låter hushållen ta hand om sin energiproduktion, steg för steg under vägledning av deras installatör.

22 produkter
Skärm
Sortera på