Märke

Bliq

Bliq är en revolutionerande plattform för energihushållning som hjälper installatörer av solcellspaneler att leverera mervärde till sina kunder. Genom att använda Bliq-programvaran får husägare kontroll över sin egen energihushållning, under överinseende av sin installatör. 

Med ankomsten av Bliq lägger Solarclarity till en smart guide för energiomställning för konsumenter till sin portfölj. Solcellspaneler är inte slutpunkten utan det första steget mot ett hållbart energisystem. Bliq ansluter PV-installation och den smarta mätaren, så att installatörer och konsumenter kan övervaka hushållets energiförbrukning. Baserat på dessa uppgifter kan du erbjuda nya tjänster: Bliq ger råd om besparingar och Bliq kan hantera ansluten elektrisk utrustning. 

Produkter
Bliq-vanger är plug and play-loggern som gör att du kan kontrollera data från växelriktaren och den smarta mätaren utan att använda Wifi. För att ansluta Bliq-vanger till växelriktaren krävs en Bliq-dongel, Bliq-kabeladapter eller Bliq-kWh-mätare. Titta i Bliq Check, Bliqs kopplingsmanual så att du kan beställa allt på en gång.   

19 produkter
Skärm
Sortera på