Märke
Fasens nummer

Enfas

Vi har laddstationer med olika kapaciteter. Med en enfas huvudanslutning använder du en enfas laddstation. Enfas laddstationer kan leverera upp till 7,2 kW laddningseffekt. I vissa fall kräver det här en uppgradering från 16 A till 32 A.  Det skiljer sig från bil till bil hur mycket effekt den kan hantera. Kontrolelra detta innan du väljer en laddstation.

13 produkter
Skärm
Sortera på